ODM服務

service
秉持以客戶服務導向的核心價值,自營運管理、產品設計製造階段到售後服務,我們持續提升全面品質系統,確保客戶滿意。
 

品質認證


   ISO-13485                                            CE_certificate                                            RoHS
 

偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能

依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。 我們已更新並將定期更新我們的隱私權政策,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明
Arise_Logo-ai